Havai Fişek Sınav Soruları

Havai Fişek Sınavı

A Sınıfı Havai Fişek Yeterlilik Sınav Soru ve Cevapları Havai fişek yeterlilik sınav soruları ve cevaplarını websitemiz üzerinden inceleyebilirsiniz. Havai fişek A sınıfı yeterlilik soruları
KATEGORİLER
HABERLER
Havai Fişek Yeterlilik Sınavı Soru ve Cevapları
 1. Aşağıdakilerden hangisi DB cinsinden diğerlerinden daha yüksektir?
  A) 4 inçlik gösteri fişeği
  B) 2 inçlik 26 atımlık set batarya
  C) 3 inçlik ramazan topu
  D) 1,5 inçlik 25 atımlık batarya
  E) 5 inçlik gösteri fişeği

 2. Bir havai fişek ateşlendiğinde çıkan sese ne ad verilir?
  A) Büyük patlama
  B) Patlama sesi
  C) Baraj ateşi
  D) Gürültü
  E) Ateşleme

 3. Dünyanın en büyük proteknik madde üreticisi hangi ülkedir?
  A) Hindistan
  B) Japonya
  C) İspanya
  D) Uzakdoğu
  E) Çin Halk Cumhuriyeti

 4. Proteknik kasımpatı yıldızı ürününün gökyüzünde uzun süre kaldığı ve yere yakın bir noktaya kadar sürekliliğini koruduğu efektin adı nedir?
  A) Palmiye ağacı efekti
  B) Söğüt efekti
  C) Taç efekti
  D) Çift patlama efekti
  E) Ses efekti

 5. Havai fişek bataryalarında, tüpten tüpe geçişteki batarya hızı aşağıdakilerden hangisi sağlar?
  A) Fitil
  B) Tevzi barutu
  C) Kara barut
  D) Kil
  E) Potasyum perklorat

 6. Havai fişek bataryalarında yüzey ile bataryanın temas ettiği ve tüp içerisindeki barut patlamasının güvenliğini sağlayan bölüme ne ad verilir?
  A) Anfo
  B) Toz barut
  C) Kireç dolgu
  D) Kil dolgu
  E) İnfilaklı fitil

 7. Bir havai fişek ateşlendikten sonra çalışmaz ise aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
  A) Tekrar ateşlemeye çalışılmalıdır
  B) Üzerine su dökülmeli ve ürün suyu çekene kadar bekletilerek imha edilmelidir.
  C) Hiçbir şey yapılmamalıdır
  D) Başka bir gösteri için ürün saklanmalıdır
  E) Ürün çöp kutusuna atılmalıdır

 8. Bilinen en büyük gösteri fişeğinin çapı kaç inçtir?
  A) 12 inç
  B) 16 inç
  C) 8 inç
  D) 65 inç
  E) 48 inç

 9. Havai fişek gösterilerinde havan olarak hangi materyalin kullanılması güvenlidir?
  A) Sıkıştırılmış karton havan
  B) Sıkıştırılmış kumaş havan
  C) Bakırdan yapılmış havan
  D) Kil havan
  E) Hiçbiri

 10. Aşağıdakilerden hangisi infilaklı fitili kesmek için en güvenli alettir?
  A) Demir makas
  B) Maket bıçağı
  C) Bakır makas
  D) Testere
  E) Kablo pensesi

 11. Bir fitilin yanma hızı aşağıdakilerden hangisi belirler?
  A) Barut miktarı
  B) Ortamdaki oksijen miktarı
  C) Ortamdaki karbondioksit miktarı
  D) Fitilin dış kaplaması
  E) Hepsi

 12. Proteknik ürünlerin ateşlenmesinde kullanılan elektrikle çalışan kibrit başının sağlamlığı aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür?
  A) Ölçülemez
  B) Multimetre (Ohmmetre) ile
  C) Db metre ile
  D) Pil ile
  E) Akü ile

 13. Havai fişek gösterilerinde kurulum aşamasında hangi kavram önem bakımından diğerlerinden önce gelir?
  A) Efekt seçimi
  B) Güvenlik
  C) Malzeme çokluğu
  D) Satış fiyatı
  E) Gösteri hızı

 14. Bir havai fişek gösteri organizasyonunun gerçekleştirilmesindeki işlemleri en doğru şekilde sıralayanız.
  a) Gösteri talebinin yetkili firmaya gelmesi.
  b) Gösteri yapılması planlanan yerin uygunluğunun kontrol edilmesi
  c) Gösteri ile ilgili resmi izinin alınması
  d) İlgili kurumdan nakliye tezkeresinin (taşıma izin belgesi) alınması
  e) Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigorta poliçesi bir araçla, havai fişeklerin ilgili patlayıcı madde deposundan yetkililerce alınması
  f) Gösterinin yapılacağı alana ürünlerin yetkililerce getirilmesi ve kurulması
  g) Polis veya jandarma gözetiminde gösterinin icrası
  h) Nakliye tezkeresine (taşıma izin belgesi) istinaden tutanağın tanzim edilmesi ve nakliye tezkeresinin tutanakla birlikte tezkerenin alındığı kuruma geri gönderilmesi

  A) b-a-c-d-e-f-g-h
  B) h-g-f-e-d-c-b-a
  C) g-h-e-f-a-b-c-d
  D) a-b-c-d-e-f-g-h
  E) c-d-a-b-e-f-g-h

 15. Havai fişeklerin havaya yükselmesinde en çok kullanılan materyal hangisidir?
  A) Toz kara barut
  B) Çakıl kara barut
  C) Fosfor
  D) Amonyum nitrat
  E) Potasyum nitrat

 16. A sınıfı ateşleyici yeterlilik belgeleri kaç yılda bir yenilenmelidir?
  A) 5 yıl
  B) 6 yıl
  C) 4 yıl
  D) 2 yıl
  E) Her yıl

 17. Aşağıdaki resmi belgelerden hangisi bir havai fişek gösterisi için izin alma işleminde kullanılmaz?
  A) A sınıfı ateşleyici yeterlilik belgesi
  B) Nakliye tezkeresi (taşıma izin belgesi)
  C) Gösteriyi yapacak firmanın noter taahhüdü
  D) Gösteri izni için dilekçe
  E) Patlayıcı madde riziko sigortası

 18. Oyun eğlence aracı olan havai fişeklerin IMCO derecesi kaçtır?
  A) 1.1G
  B) 1.2G
  C) 1.3G
  D) 1.4G
  E) 1.5G

 19. Havai fişekler duyarlılıklar bakımından hangi patlayıcı madde sınıfına girer?
  A) Proteknik maddeler
  B) Tahrip gücü olan patlayıcı maddeler
  C) İtici ve balistik etkisi olan patlayıcı maddeler
  D) Güvenliksiz patlayıcı maddeler
  E) Güvenlikli patlayıcı maddeler

 20. Yanma reaksiyonu için gerekli gaz madde aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Karbon monoksit
  B) Karbon dioksit
  C) Oksijen
  D) Sülfür
  E) Metan

 21. Havai fişek efektlerindeki farklı renkler nasıl oluşturulur?
  A) Tüm kimsallar karıştırılarak
  B) Yandığında renk veren kimyasal karışımlarla
  C) Patlamanın etkisiyle
  D) İçerideki barutun yanması ile
  E) Hepsi

 22. Havai fişeklerin kalitesini aşağıdakilerden hangisi belirler?
  A) Emniyetli olması
  B) Efektinin kalıcı olması
  C) Parlaklığı
  D) Uygun yükseklikte patlaması
  E) Hepsi

 23. Müzik ile senkronize havai fişek gösterilerini standart havai fişek gösterilerinden ayıran unsur nedir?
  A) Bilgisayar kontrollü ateşleme sistemleri kullanılması
  B) Ateşleme çubuğu kullanılması
  C) Büyük çaplı gösteri fişekleri kullanılması
  D) Uzaktan kumandalı ateşleme sistemleri kullanılması
  E) Kablo kumandalı ateşleme sistemleri kullanılması

 24. Proteknik 1,5 inçlik bataryalar ile proteknik volkanlar (fiskiyeler) arasındaki doğru fark nedir?
  A) 1,5 inçlik batarya gösteride kullanılır, volkan müşteri satışında
  B) 1,5 inçlik bataryanın IMCO derecesi 1.4G dir, volkanın 1.3G
  C) 1,5 inçlik batarya sahne gösterilerinde kullanılır, volkanlar ise havai fişek gösterilerinde kullanılır
  D) 1,5 inçlik bataryanın kullanılmasında patlama, volkanın yanmasında ise püskürme reaksiyonu oluşur.
  E) Hiçbir fark yoktur.

 25. Elektronik ateşleme yapılan bir havai fişek gösterisinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
  A) İletken kablolar
  B) Elektrikle çalışan kibrit başı
  C) Elektrikle çalışan ateleşeme sistemi
  D) Ateşleme çubuğu 
  E) Proteknik bataryalar

 26. Aşağıdakilerden hangisi bir patlayıcı madde deposundaki en fazla istif yüksekliğini nedeni ile birlikte vermektedir?
  A) 160cm. dir. Çünkü yetişkin bir insanın rahatlıkla taşıma yapabileceği yüksekliktir.
  B) 160cm. dir. Çünkü depolardaki cam yüksekliği ile aynı hizadadır.
  C) 250cm. dir. Çünkü depo daha fazla malzeme alabilmelidir.
  D) 50cm. dir. Çünkü depoda iki koli üst üste yerleştirilemez.
  E) 250cm. dir. Çünkü istif yüksekliği tavan yüksekliğini geçemez.

 27. Havai fişek gösterilerinde hangi genelgeye göre işlem yapılır?
  A) Bakanlar Kurulunun 32 nolu Genelgesi
  B) Çevre ve Orman Bakanlığının 61 nolu Genelgesi
  C) İç İşleri Bakanlığının 32 nolu Genelgesi
  D) İç İşleri Bakanlığının 61 nolu Genelgesi
  E) İç İşleri Bakanlığının 54 nolu Genelgesi

 28. Tekel dışı bırakılan patlayıcı maddelerle ilgili, av malzemesi ve benzerlerinin usul ve esaslarına ilişkin tüzük aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 99/12746 karar sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Kararı
  B) 87/12028 karar sayılı İç İşleri Bakanlığı Kararı
  C) 23/54681 karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
  D) 87/12028 karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
  E) 87/12028 karar sayılı MGK kararı

 29. Patlayıcı madde depolarında ısıtma işlemi nasıl yapılır?
  A) Elektrik sobası ile
  B) Sıcak su, ısıtılmış hava ya da alçak basınçlı kapalı buhar devreleriyle
  C) Gaz sobalarıyla
  D) Katı yakıt kullanan açık devre ısıtma sistemleriyle
  E) Patlayıcı depolarında ısıtma işlemi yapılmaz

 30. Aşağıdakilerden hangisinin bir patlayıcı deposunda bulundurulması zorunlu değildir?
  A) 24 saat silahlı bekçi
  B) Kapalı devre kamera sistemi
  C) Güvenlik uyarı tabelaları
  D) Güvenlik ve uyarı için köpek
  E) Paratoner

 31. Boğazlardan havai fişek ürünleri köprülerden kara yolu ile karşı tarafa nasıl geçirilir?
  A) Geçirilemez
  B) Valiliğin vereceği izniyle
  C) İç İşleri Bakanlığının izniyle
  D) Kara Yolları Genel Müdürlüğünün izniyle
  E) Emniyet Genel Müdürlüğünün izniyle

 32. Patlayıcı maddelerin nakli esnasında ambalajda bozulma olursa aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?
  A) Taşıtın hemen durdurulması ve ambalajların özenle güvenlikli bir yere indirilmesi
  B) Yola devam edilmesi
  C) Bozulan ürünlerin çöp kovalarına atılması
  D) Ürünün düşük fiyattan satılması
  E) Ambalajları koli bandı ile onarılması

 33. Bir patlayıcı deposunda aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
  A) Çivili ayakkabı ile depo içerisinde gezmek
  B) Orlon yada perlon kıyafetler giymek
  C) Birden fazla koliyi taşımak
  D) Çakmakla ortamı aydınlatmaya çalışmak
  E) Hiçbiri

 34. Patlayıcı maddelerin naklini yapan yetkili ulaşacağı yere hangi güzergahtan gider?
  A) Nakliye tezkeresinde (taşıma izin belgesi) belirtilen güzergahtan
  B) En kestirme yoldan
  C) Firma sahibinin uygun gördüğü yoldan
  D) Kendi istediği yoldan
  E) Çevre sakinlerince önerilen yoldan

 35. Patlayıcı madde ateşleyici yeterlilik belgesi sınavı 87/12028 karar sayılı tüzüğün kaçıncı maddesine göre yapılır
  A) 72. maddesi
  B) 114. maddesi
  C) 113. maddesi
  D) 118. maddesi
  E) 121. maddesi

 36. Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigorta poliçesi kimlerin zararlarını kesinlikle karşılamak için yaptırılır?
  A) Ateşleyicinin
  B) Üçüncü kişilerin
  C) Firma sahibinin
  D) Yetkili kurumun
  E) Patlayıcı madde işi ile uğraşan tüzel kişilerin

 37. Aşağıdakilerden hangisi normal şartlar altında püskürmesi gereken proteknik bir volkanın (fiskiye) patlama sebebi olamaz?
  A) Volkanın dış kartonunun ince sarılması 
  B) Volkanın alt karton tıpasının iyi yapıştırılmaması
  C) Fitil yanma hızı ile volkanın kimyasalının çok farklı hızlarda olması
  D) Volkanın dış kabında  fiziksel bozulmanın olması
  E) Volkanın üs eczasının konulmaması

 38. Proteknik ürünlerin yurt içinde bir depodan başka bir depoya veya gösteri noktasına naklinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz?
  A) Nakliye tezkeresi (taşıma izin belgesi)
  B) Güvenlik belgesi veya A sınıfı ateşleyici yeterlilik belgesi
  C) Aracın tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigorta poliçesi
  D) Gümrük beyannamesi
  E) İrsaliye veya fatura

 39. Aşağıdakilerden hangisi şenlik ve işaret fişekleri grubuna girmez?
  A) Gösteri fişeği
  B) Tel maytap
  C) Çıtalı roket
  D) Proteknik bataryalar
  E) Hiçbiri

 40. Havai fişek gösterilerinde yayılan gürültü düzeyinin kontrol altına alınması için gerekli koşulları hangi kurum belirler?
  A) Belediye
  B) Jandarma
  C) Polis
  D) İtfaiye
  E) Hiçbiri

 41. Aşağıdakilerden hangisi bir havai fişek gösterisinde ateşleyicinin bulundurmak zorunda olduğu araçlardan biri değildir?
  A) Yanmaz tulum
  B) Toz maskesi
  C) Kask
  D) Yangın tüpü
  E) Telsiz

 42. 50 tonluk sütreli bir patlayıcı deposunun köy ve orman yolları, madenlere ait özel kara, deniz veya su yollarına olan uzaklığı en az kaç metre olmalıdır?
  A) 545 mt.
  B) 460 mt.
  C) 318 mt.
  D) 173 mt.
  E) 88 mt.

 43. Açılmış olan herhangi bir havai fişek kimyasalının göz ile teması durumunda aşağıdakilerden hangisi ilk olarak yapılmalıdır?
  A) Göz yara bandı ve pamuk ile kapatılmalıdır.
  B) Üretici veya satıcı telefonla aranarak yapılması gereken işlem sorulmalıdır.
  C) Göz bol temiz su ile yıkanmalıdır
  D) İtfaiye müdürlüğüne haber verilmelidir
  E) Valiliğe dilekçe yazılmalıdır

 44. Aşağıdakilerden hangisi havai fişek izin alma işleminde kullanılan evraklardandır?
  A) Valilik veya kaymakamlığa izin alma talebi ile ilgili dilekçe
  B) Ateşleyicinin noter tasdikli taahhüdü
  C) Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigorta poliçesi
  D) A sınıfı ateşleyici yeterlilik belgesi
  E) Hepsi 

 45. Aşağıdakilerden hangisi proteknik ürünlerin kalitesi ile ilgili bütün testleri yapabilen uluslar arası kurumdur?
  A) ISO
  B) BAM
  C) HACCP
  D) CE
  E) İthalatçı firmalar

 46. Mesai bitiminden sonra bir müşterinin talebi üzerine aynı gece için havai fişek gösteri talebi gelirse atış izinleri nasıl alınır.
  A) Gösteri izinsiz yapılır
  B) Atış izini alınmaz ve gösteri yapılmaz
  C) Gösteriyi talep eden tüm sorumluluğu alarak gösteri yapılır
  D) Gösteri kaçak olarak yapılabilir
  E) İzin ilgili bölge karakolundan alınır

 47. Bir havai fişek gösterisi bitiminde ilgili nakliye tezkeresine (taşıma izin belgesi) istinaden hazırlanan tutanakta aşağıdakilerden hangisinin imzası kesinlikle bulunmalıdır?
  A) Firma sahibinin
  B) Ateşleyicinin
  C) Valinin
  D) Gösteriyi talep eden şahsın
  E) Hepsinin

 48. Havai fişek gösterisi yapılması planlanan bölgenin uygunluğu araştırılırken nelere dikkat edilmelidir?
  A) Çevrenin açık bir alan olup olmadığına
  B) Çevredeki binalara
  C) Elektrik hatlarına
  D) Çevredeki bitki örtüsüne
  E) Hepsine

 49. Havai fişek gösterisi için kullanılması planlanan ürünlerin hazırlığı nerede yapılmalıdır?
  A) İş yerinde 
  B) Patlayıcı madde deposunda
  C) Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigorta poliçeli aracın içerisinde
  D) Şirketin kendi deposunda
  E) Atış yapılması planlanan alanda

 50. Elektrikle çalışan bir sistem vasıtası ile bir havai fişek gösterisi yapılması planlanıyor ise aşağıdakilerden hangisine kesinlikle dikkat edilmelidir?
  A) Güvenlik alanının oluşturulmasına
  B) Kask, yanmaz tulum ve anti statik ayakkabı giyilmesine
  C) Ateşleyicinin üzerindeki statik elektriği boşaltmasına
  D) Kullanılacak elektrikle çalışan sistemin topraklanmasına
  E) Hepsi

 51. Havai fişek gösterisi yapılacak alanın içerisine kimler girebilir?
  A) Ateşleyici
  B) Polis veya jandarma
  C) İtfaiye yetkilileri
  D) Ambulans yetkilileri
  E) Hepsi

 52. Karadan yapılan havai fişek gösterinde atış yapılacak alanın güvenlik çemberi dışındaki en yakın alanda hangi birimler hazır bulunmalıdır?
  A) İtfaiye, ambulans ve maliye
  B) İtfaiye, ambulans ve güvenlik güçleri
  C) İtfaiye, ambulans ve işveren 
  D) Yangın söndürücü ve ilk yardım çantası
  E) Hepsi

 53. Ateşlenmesinden sonra yükselip patlamadan yere düşen bir havai fişeğe ne yapılmalıdır?
  A) Tekrar havana konulmalı ve ateşleme çalışılmalıdır.
  B) Gerekli güvenlik önlemleri alınır ve ıslatılarak imha edilir
  C) Atış sonrasında diğer ürünlerle birlikte toplanıp tamir edilir
  D) Patlamadığı için olduğu yerde bırakılır
  E) Hepsi

 54. Bir havai fişek gösterisinde kaza meydana gelmesi durumunda kaza, hangi kurum ve kuruluşlara bildirilmelidir?
  A) Valilik makamına
  B) Emniyet Genel Müdürlüğü'ne
  C) Sağlım kurum ve kuruluşlarına
  D) Yerel güvenlik makamlarına veya Cumhuriyet Savcılıklarına
  E) Belediyelere

 55. A sınıfı ateşleyici belgesi almaya hak kazananlar hangi kurumdan ateşleyici belgelerini alabilirler?
  A) Emniyet Genel Müdürlüğünden 
  B) Emniyet Müdürlüklerinden
  C) İç İşleri Bakanlığından 
  D) Valilikten
  E) Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinden

 56. Patlayıcı madde depo muvafakat namesi nedir?
  A) Depo sahibinin başka bir şahısa veya şirkete patlayıcı madde koyman için vermiş olduğu kapasite belirten noter tasdikli izindir.
  B) Patlayıcı madde depolarına giriş için kullanılan izindir
  C) Patlayıcı maddelerin depodan nakli için gerekli noter tasdikli izindir
  D) Patlayıcı madde depolarının kuruluşu için ön izindir
  E) Hiçbiri

 57. Patlayıcı madde satın alma ve kullanma izin belgesi 87/12028 karar sayılı tüzüğün kaçıncı maddesine göre verilir?
  A) 116. maddesi
  B) 117. maddesi
  C) 118. maddesi
  D) 119. maddesi
  E) 120. maddesi

 58. Patlayıcı madde depolarında gece nasıl çalışılır?
  A) Gece çalışma yapılmaz
  B) Zorunlu hallerle pilli el lambaları veya akümülatörlü lambalar kullanmak şartıyla
  C) Meşale ile aydınlatma yapmak şartıyla 
  D) Gazlı lamba ve benzeri aydınlatma sistemleri kullanmak şartıyla
  E) Karanlıkta çalışmak şartıyla

 59. Aşağıdakilerden hangisi patlayıcı madde depo çeşitlerini doğru olarak belirtir?
  A) Yer üstü ve gezici depolar
  B) Sütreli, tünel içi ve dolgu depolar
  C) Tünel içi ve yer altı depolar
  D) Yer altı ve tünel altı depolar
  E) Sürekli, geçici ve gezici depolar

 60. Demiryolu taşımacılığında proteknik mamuller hangi gruba girer?
  A) 1.grup
  B) 2.grup
  C) 3.grup
  D) 4.grup
  E) 5.grup

 61. Bir havai fişek gösterisi esnasında ateşleyici hangi uzvunu (vücut parçasını) dolu havanların üzerinde tutabilir?
  A) Başını
  B) Kolunu
  C) Elini
  D) Gövdesini
  E) Hiçbiri

 62. Hız sınırının 30km/saat olduğu bir kara yolunda patlayıcı madde taşıyan bir araç en fazla kaç km/saat hızla gidebilir?
  A) 10
  B) 20
  C) 30
  D) 50
  E) 60

 63. Aşağıdakilerden hangisinin proteknik bir bataryanın ateşleme hızı üzerinde bir etkisi yoktur?
  A) Tüplerin yanındaki fitil geçiş deliklerinin çapının
  B) Geçiş deliklerinde kullanılan fitil hızının
  C) Tevzi barutunun miktarının
  D) Tevzi barutunun yanma hızının
  E) Ortamdaki oksijen miktarının

 64. Patlayıcı madde depolarının denetimleri yılda en az kaç defa kim tarafından yapılı?
  A) 2 defa - İl Emniyet Müdürlüklerince
  B) 3 defa - Valiliğin oluşturacağı komisyon tarafından
  C) 4 defa - İl Çevre Kurulu tarafından 
  D) 4 defa - Jandarma tarafından 
  E) 4 defa - Belediyeler tarafından

 65. Çıtalı bir havai fişekte (çıtalı roket), çıtanın görevi nedir?
  A) Süs için yerleştirilmiştir
  B) Dengeli yükselmeyi sağlar
  C) İzleyicilerin daha net görmelerini sağlar
  D) Yer çekimi etkisini azaltır
  E) Daha hızlı ateşleme sağlar

 66. Bir gösteri fişeğinin gökyüzündeki patlama anında, dış yüzeyinde ilk parçalanan bölüm neresidir?
  A) Fitilin temas ettiği bölüm
  B) Üst yarım küre
  C) Alt yarım küre
  D) İki yarım kürenin birleştiği bölüm
  E) Hiçbiri

 67. Bir havai fişeğin tevzi barutunun ateşlenmesinden, patlama anına kadar geçen süreye ne ad verilir?
  A) Kaldırma süresi
  B) Uçma süresi
  C) Patlama süresi
  D) Yükselme süresi
  E) Yanma süresi

 68. Proteknik bir ürünün kolisinin dış yüzeyinde aşağıdaki bilgilerden hangisi bulunmalıdır?
  A) IMCO derecesi
  B) Koli boyutları
  C) Koli ağırlığı
  D) Üretildiği ülkenin adı
  E) Hepsi

 69. Deneyimli bir gözetmenin gözetimi olmaksızın kara yollarında tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortalı bir araç, bir seferde en fazla kaç kg. patlayıcı taşıyabilir?
  A) 300 kg.
  B) 400 kg.
  C) 500 kg.
  D) 600 kg.
  E) 700 kg.

 70. Proteknik bir bataryanın tevzi barutunun ateşlendiği andan, patlama anına kadar olan süreyi aşağıdakilerden hangisi belirler?
  A) İnfilaklı fitil
  B) Tüp içerisindeki gecikmeli (saniyeli) fitil
  C) Bataryanın büyüklüğü
  D) Bataryanın çapı
  E) Hava koşulları

 71. Proteknik bir bataryanın elektrikle yapılan bir ateşlemede patlamama sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz
  A) Nemlenmiş ya da ıslanmış olması
  B) Fitilin ara kesiminden kopmuş olması
  C) Ateşleme sisteminin yeterli gücü sağlayamamış olması
  D) Elektrikli kibrit başının çalışmıyor olması
  E) Bataryanın ilk fitilinin saniyeli (gecikmeli) fitil olması

 72. Aşağıdakilerden hangisinin elde tutulurken ateşlenmesi uygundur?
  A) Gösteri fişeğinin
  B) Proteknik bataryanın
  C) Maç meşalesinin
  D) Konik proteknik volkanın (fiskiyenin)
  E) Roma kandilinin

 73. Bir elektrikli kibrit başının ateşlenebilmesi için gereken en az doğru akım miktarı ne kadardır?
  A) 600 miliamper
  B) 600 volt
  C) 800 miliamper
  D) 800 volt
  E) 1.5 volt

 74. 1 inç kaç santimetredir? 
  A) 2,50
  B) 2,52
  C) 2,54 
  D) 2,48 
  E) 2,00

 75. Patlayıcı madde taşıyan bir araçta, araç standartlarına göre çalışır vaziyette en az kaç yangın söndürme tüpü bulundurulmalıdır?
  A) 1 
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  E) 5

 76. Hangi durumda proteknik ürün taşıyan araç sorumlusundan güvenlik belgesi aranmaz?
  A) Sorumlunun A sınıfı ateşleyici yeterlilik belgesi olması durumunda
  B) Sorumlunun deneyimli olması durumunda
  C) Sorumlunun havai fişek gösterisi içi izin belgesi olması durumunda
  D) Sorumlunun aynı zamanda SRC belgesi olması durumunda
  E) Güvenlik belgesi her zaman aranır

 77. A sınıfı ateşleyici yeterlilik belgesinin verdiği yetki nedir?
  A) İstenen yerde havai fişek atabilme
  B) Yeraltı parlatmaları gerçekleştirebilme
  C) Yerüstü patlamaları gerçekleştirebilme
  D) Proteknik ürünleri kullanabilme
  E) Hepsi

 78. ...............................; ısı, darbe veya sürtünme sonucu çok hızlı kimyevi değişikliğe uğrayan ve yüksek derecede sıcaklık, çok miktarda gaz ürünler meydana getiren organik veya inorganik bileşimlerdir.
  Noktalı yere yazılması gereken en uygun terim aşağıdakilerden hangisidir? 
  A) Havai fişek
  B) Patlayıcı madde 
  C) Proteknik ürünler 
  D) Yanıcı madde 
  E) Parlayıcı madde 

 79. Aşağıdakilerden hangisi bir havai fişeğin patlama sebebi olamaz? 
  A) Statik elektrik 
  B) Fitilin ateşlenmesi 
  C) Havai fişeğin yüksek bir yerden yere düşmesi 
  D) Havai fişeğin patlayıcı madde deposunda bulunması 
  E) Fitilin demir bir makasla kesilmesi

 80. Bir gösteri fişeği gökyüzünde patladığında hızla merkezden uzaklaşan ve ışık çıkartan, genellikle küre şeklindeki bölüme ne ad verilir?
  A) Havai fişek yıldızı
  B) Havai fişek patlaması
  C) Tevzi barutu
  D) Parıltı
  E) Çatırtı

 81. IMCO derecesinin ifade ettiği anlam hangisidir?
  A) Patlayıcı madde taşımada kullanılan bir belgedir
  B) Patlayıcı maddenin menşesini belirtir
  C) Gümrük tarife pozisyonunu belirtir
  D) Tehlikeli maddenin patlayıcı gücünü belirtir
  E) Hiçbiri

 82. 3 inç çapındaki bir gösteri fişeğinin ağırlığı kaç gr. dır?
  A) 15
  B) 35
  C) 100
  D) 200
  E) Muhtaviyatına (efekt ve tevzi barutu miktarı) göre değişir

 83. Aşağıdakilerden hangisinin bir gösteri fişeğinin uygun yüksekliğe çıkmasında etkisi yoktur?
  A) Tevzi barut miktarının
  B) Havanın iç çapının
  C) Havanın dış çapının
  D) Hava koşullarının
  E) Hiçbirinin

 84. Ormanlık bir arazinin ortasından hangi koşullarda havai fişek gösterisi yapılır? 
  A) Gerekli güvenlik önlemleri alınarak 
  B) İtfaiye yetkilileri gözetiminde 
  C) Yapılmaz
  D) Polis gözetiminde
  E) Jandarma gözetiminde

 85. Gürültü siddetini ölçmeye yarayan ölçü cihazını adı nedir? 
  A) Ohm metre
  B) Şerit metre
  C) Osiloskop 
  D) Db metre 
  E) Galvano metre

 86. İzin alınmadan yapılan bir havai fişek gösterisinden aşağıdakilerden hangisi sorumlu tutulur?
  A) Ateşleyici
  B) Ürünün satın alındığı yer
  C) Ürünün çıkışının yapıldığı depo
  D) Firma sahibi 
  E) Hepsi

 87. Proteknik bir bataryada çap gözetmeksizin yerleştirilebilecek en fazla tüp sayısı kaçtır?
  A) 300 adet
  B) Brüt ağırlığı 40kg. ı geçmeyecek kadar
  C) Net ağırlığı 40kg. ı geçmeyecek kadar
  D) Brüt ağırlığı 32kg. ı geçmeyecek kadar
  E) Net ağırlığı 32kg. ı geçmeyecek kadar

 88. Aşağıdakilerden hangisi normal hava koşullarında 1.5 inç çapındaki proteknik bir bataryanın çıkabileceği en doğru yükseklik aralığıdır?
  A) 5 mt - 20 mt.
  B) 30 mt- 60 mt.
  C) 20 mt - 30 mt.
  D) 20 mt - 40 mt.

  E) 45 mt - 75 mt.

 89. Tekneden yapılması planlanan bir havai fişek gösterisinde aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek gerekir?
  A) Teknenin yeterince büyük olmasına
  B) Teknenin yolcu taşımıyor olmasına
  C) Teknenin metal yüzeyli olmasına
  D) Denizdeki dalga şiddetine
  E) Hepsi

 90. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?
  A) A sınıfı ateşleyici belgesi B sınıfını da kapsar 
  B) B sınıfı ateşleyici belgesi C sınıfını da kapsar 
  C) A sınıfı ateşleyici belgesi C sınıfını da kapsar 
  D) Her ateşleyici belgesinin kendine özgü çalışma alanı ve yetkisi ayrıdır 
  E) A sınıfı ateşleyici belgesi B ve C sınıflarını da kapsar

 91. Aşağıdakilerden hangisi ateşleyici yeterlilik belgesi alamaz?
  A) On sekiz yaşını doldurmamış olanlar
  B) Ateşli silahlardan hüküm giyenler 
  C) Akıl hastalığı olanlar 
  D) Kısıtlı olanlar 
  E) Hiçbiri

 92. Aşağıdakilerden hangisi patlayıcı madde depolarının sınırları üzerinde olmak zorunda olan uyarı levhasının içeriğidir? 
  A) Tehlikeli bölgedir, girilmez 
  B) Dikkat patlayıcı deposu 
  C) Yasak bölge 
  D) Dikkat köpek var 
  E) Özel arazidir, izinsiz girilmez

 93. Patlayıcı depolarının güvenlik uzaklıkları neye göre belirlenir?
  A) Deponun binasının büyüklüğüne göre 
  B) Deponun tonajına göre 
  C) Firma sahibinin isteğine göre 
  D) Depoda çalışan işçi sayısına göre 
  E) Belediyelerin isteğine göre

 94. Alternatif akım çıkışı olan bir ateşleme sisteminde, hangi bağlama şeklinde elektrikle çalışan her bir kibrit başına giden akım miktarı değişmez? 
  A) Seri bağlama 
  B) Paralel bağlama 

  C) Çapraz bağlama 
  D) Hepsi 
  E) Hiçbiri

 95. Hangi patlayıcı madde proteknik maddeler ile birlikte depolanabilir?
  A) Dinamitler
  B) Nitrogliserin
  C) Barutlar
  D) Kapsüller
  E) Hiçbiri

 96. Proteknik volkanlar (fıskiyeler) düşünüldüğünde soğuk alev nedir?
  A) Yandığında çevresinde bulunan bölge ve insanlara zarar vermeyen düşük ısılı alevdir
  B) Ortan ısısını düşüren alevdir
  C) Buz ile alevin karıştırılması ile elde edilen alevdir
  D) Mavi alevdir
  E) Yüksek miktarda ısı oluşturan alevdir

 97. İç mekan proteknik volkan (fıskiye) nedir?
  A) Kapalı ortam kullanılabilen, yüksek koku ve duman miktarına sahip proteknik üründür
  B) Yalnızca açık ortamda kullanılabilen proteknik üründür
  C) Kapalı ortam kullanılabilen, düşük koku ve duman miktarına sahip yalnızca püskürme yapabilen proteknik üründür
  D) Kapalı ortam kullanılabilen, düşük koku ve duman miktarına sahip patlama yapabilen proteknik üründür
  E) Hepsi

 98. 87/12028 karar sayılı tüzüğün kaçıncı maddesine göre nakliye tezkeresi (taşıma izin belgesi) alınır?
  A) 28
  B) 121
  C) 53

  D) 128
  E) 125

 99. Proteknik mamulleri satın alma ve satış izni belgesi almak için öncelikle hangi kuruma başvurulur
  A) İl Emniyet Müdürlüğü
  B) Valilik
  C) Emniyet Genel Müdürlüğü
  D) Belediye
  E) Bölge Karakolu

 100. Aşağıdaki gösteri fişeklerinden hangisi daha büyüktür?
  A) 2,5 inç
  B) 560 milimetre
  C) 3 inç
  D) 7,62 santimetre
  E) 6 inç

 101. Bir havai fişek gösterisinde kamuya ait alan ve insanlara olunması gereken uzaklık kaç metredir?
  A) 100 mt.
  B) 200 mt.
  C) 300 mt.
  D) 500 mt.
  E) 600 mt.
Copyright 2016 Gizem Havai Fişek. Tüm hakları saklıdır.
Web Tasarım & Yazılım: Webhox
SSL Sertifikası